„Očuvanje i vrednovanje Muslimanske I Bošnjačke tradicije, običaja na seoskom području kroz objektiv Crnogorca Pravoslavca“  je projekat koji je finansijski podržan od strane fonda za ostvarivanje i zaštitu manjinskih prava u Crnoj Gori.
Kratak opis projekta:

Muslimanski i Bošnjački običaji i kultura su značajno zastupljeni u Bijelom Polju gdje su skoro polovina stanovništva pripadnici ovih manjinskih naroda. Navedeni običaji se prenose generacijski, »s koljena na koljeno«. Pod uticajem savremenog načina života i života u gradskim sredinama, naslijeđeni običaji i tradicija polako isčezavaju. Suština ovog projekta je da putem fotografije evociram i promovišem tradiciju i kulturu života Muslimanskog i Bošnjačkog naroda koji žive u ruralnim sredinama. Posebno je značajno spomenuti da kompletan projekat sprovodi lice koje je Crnogorac Pravoslavne vjeroispovjesti što će doprinijeti i promociji međukulturalne saradnje.